Consulting

                                                        
                                                                     
                                                                                                                  Türkçe/ Deutsch/ Englısh
More Website Templates @ TemplateMonster.com. December10, 2011!

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, Evlenmeye izin, Nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi ve maddi-manevi tazminat davaları, Soybağının düzeltilmesi, Babalık davası, Nafaka davaları, Evlat edinme davası, Ailenin korunmasına dair davalar, Ortak yaşanan konutun tapu siciline aile konutu şerhi konulması/kaldırılması, Boşanma sebebiyle eşyaların (özellikle ziynet) iadesi davası.

Miras Hukuku

Miras sözleşmesi hazırlanması, Mirasçılık belgesinin (Veraset) alınması, Mirasta defter tutulması, Mirasın reddi, Mirasçılardan mal kaçırma nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları, Vasiyetnamenin iptali, Tenkis ve Mirasta iade davası, Mirasa konu malların satışı ve bedelin mirasçılara paylaştırılması, Mirasçılar arasındaki ortaklığın giderilmesi davası.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul alım-satım ve kira sözleşmeleri, Elatmanın önlenmesi davası, Tapu İptal ve Tescil davaları, Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinmesi, Edinilmek istenen taşınmaza ilişkin resmi kurumlarda araştırma yapılması, Taşınmaz üzerinde irtifak ve rehin hakkı tesisi, Mimari projenin düzeltilmesi ve değiştirilmesi davaları, Teminat amacıyla taşınmaz devri sözleşmelerinin hazırlanması.

Sözleşmeler Hukuku

Kira sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Satım Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi, İş Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, İnşaat Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve sair sözleşmelerin hazırlanması, Sözleşmesel uyuşmazlıkların çözümü.

Şirketler Hukuku

Ticari sözleşmelerin hazırlanması, Şirket ana sözleşmesi hazırlanması, Şirket kuruluşuyla ilgili belgelerin hazırlanması, Şirket tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, Şirket adına resmi kurumlara gerekli başvuruların yapılması, Ticari görüşmeler ve uzlaşma, Bayilik ve Acentelik sözleşmeleri, Şube ve irtibat bürosu açılışı yapma.

İcra Hukuku

Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri, Haciz konulması, Yabancıların Türkiye’deki alacaklarının takibi (Inkasso), Aleyhteki icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması, Aleyhteki icra takipleri sebebiyle menfi tespit ve istirdat davaları ile itiraz ve istihkak davaları, İtirazın iptali davası, Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipler, Haczin kaldırılması, Kredi sözleşmesine dayanan takipler.

Kira Hukuku

Kira sözleşmelerinin hazırlanması, Kira tespiti ve bedelinin artırılması davası, Kira sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıkların çözümü, Tahliye davaları.

Internet Hukuku

Alan adları üzerindeki hakların korunması, Internet yoluyla gerçekleştirilen kişilik hakları ihlallerinde maddi ve manevi
tazminat davaları, Internet yoluyla işlenen suçların takibi, Internetteki verilerin delil olarak kullanılması.

Ceza Hukuku

İmara aykırı yapı inşa etme suçları, Hakaret suçları, Yapı denetim şirketlerinde çalışanlara karşı açılan ceza davalarının takibi, Uluslararası otomobil hırsızlık vakıalarının takibi.

Uluslararası Hukuk

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, Yabancı dilde sözleşmeler hazırlama, Yabancı adına kamu kurum ve kuruluşlarında başvuru ve takip işlemlerinin icrası.

Trafik Hukuku

Trafik kazalarından doğan alacak hakları ile maddi-manevi tazminat davaları.